پروژه و حمل تجهیزات سنگین

حمل و نقل و جابجایی محولات سنگین، با ابعاد و اوزان غیر متعارف به شیوه های دریایی، زمینی و هوایی از تخصص های شرکت ناوگان بار می باشد .حمل و تحویل پروژه های نفت و گاز، واگن های راه آهن ، سیستم های خنک کننده عضیم الجثه ، موتورهای هواپیما و این قبیل محموله ها از کانادا، ژاپن و کشورهای اروپایی از خدمات این شرکت بوده است. مدیریت و اجرای پروژه های متعدد طی سالیان متمادی کارنامه ای درخشان برای ما در این حوزه ایجاد نموده است.

  • مطالعه و امکان سنجی پروژه با همکاری کارگزاران متخصص در سراسر دنیا
  • اخذ مجوز برای جابجایی های جاده ای
  • انتقال نگله های سنگین و حجیم به بندر بارگیری
  • تخلیه از کشتی و تحویل نگله های سنگین و حجیم به سایت گیرنده
  • همکاری با صاحابان کالا در ترخیص محموله های ورودی به بنادر کشور