همکاری با ما

مدیریت شرکت ناوگان بار همواره تلاش نموده است در کنار بهره گیری از نیروهای متعهد و کارآزموده، خود در جهت آموزش و تربیت منابع انسانی مورد نیاز مجموعه راسا” اهتمام ورزد. در این راستا از ابتدای آغاز به فعالیت شرکت تا کنون متجاوز از ……… نفر همکار در این شرکت مشغول بکار بوده اند که با فراگیری دانش و تجربه وسیع در این شرکت اکنون به صنعت حمل و نقل بین المللی کشور ادای دین می نمایند. تعهد ، روحیه همکاری جمعی ، مسولیت پذیری و میل به فراگیری از شاخص های گزینش نیرو انسانی در شرکت ناوگان بار می باشد. لطفا” با ارسال رزومه کاری خود ما را در تکمیل منابع انسانی یاری سازید.