حمل زمینی

  • سرویس جاده ای از سراسر کشور به مقصد کشورهای مختلف اروپایی، کشورهای CIS ، ترکیه ، افغانستان و عراق
  • سرویس حمل گروپاژ ( خرده بار) از کلیه کشورهای اروپایی به مقاصد داخلی از طریق ترمینال (هاب بار) مستقر در آلمان، ایتالیا و فرانسه
  • حمل محمولات صادراتي از كليه مبادي داخلي توسط راه آهن به مقصد کشورهای آسیای میانه(CIS)