حمل دریایی

  • سرویس های منظم کانتینری دربست (FCL) از بندرعباس به اقصی نقاط جهان
  • سرویس های منظم کانتینری دربست (FCL)از اقصی نقاط جهان به بندرعباس ، خرمشهر ، بوشهر و بندر امام خمینی
  • سرويس خرده بار دریایی (LCL)
  • حمل از مبادی اولیه به بندر بارگیری Pre-Carriage
  • حمل محمولات پروژه ، سنگین و فله به بندر عباس و بندر امام خمینی
  • ترانزیت کانتینرهای وارداتی از بنادر داخلی ایران به کلیه گمرکات داخلی/ شهرستانها